اینجا هستید :
خانه شناخت مواد و مصالح گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

مقدمه

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها ،در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره ها قائم یا نزدیک باشند.این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین،کانال،منبع آب و… صورت گیرد.فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد.این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود،ساختمانهای مجاور بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و … باشند.

به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری،سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند،که به آن سازه های نگهبان می گویند.اهداف اصلی این جداره سازی گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارت است از:حفظ جان انسانهای داخل و خارج گود، و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرا کار.

مقدمات گودبرداری

قبل از شروع گودبرداری باید درخت یا تخته سنگ و موانع مشابه را که ممکن است موجب وقوع حادثه شوند، ازمحل کار خارج کرد.
اگر با گودبرداری، پایداری ساختمانهای مجاور دچار مخاطره می شود، باید ایمنی انها به وسیله شمع سپر و مهار کردن ساختمانها و شمع بندی زیر پایه ها به طور مطمئنی تامین گردد واین عوامل حفاظتی باید تا رفع خطر مرتبا به وسیله اشخاص ذی صلاح بازدید شوند تا موجب موجب حفاظت موثر ساختمانهای مجاور تامین باشد.پیمانکار موظف است تجهیزات ایمنی لازم برای حفاظت کارگران را در اختیار انان قرار دهد.در حفاری با بیل و کلنگ، باید کارگران فاصله کافیاز یکدیگر داشته باشند.در گودالها و شیارهای عمیق که عمق انها از یک متر بیشتر باشد، نباید کارگران را به تنهایی به کار گمارد.

گودبرداری

در زمبنهای با رطوبت طبیعی می توان گودبرداری تا عمق ۱ متر برای ماسه، ۲۵/۱ متر برای ماسه رس دار، ۵/۱ متر برای خاک رس و ۲ متر برای خاک بسیار متراکم را بدون پایه های ایمنی، سپر و حایل انجام داد.همه افرادی که مستقیما انجام عملیات خاکبرداری نیستند، باید حداقل در فاصله ۵ متری دایره عملکرد دستگاه قرار گیرند، برای پر کردن کامیون باید جام دستگاه خاکبرداری از پشت کامیون عبور کند و از اتاقک راننده نگذرد.

برای ورود و خروج کارگران در محل گودهایی که عمق ان بیش از ۶ متر باشد، باید در هر ۶ متر یک سکو یا پاگرد در نردبانها، پله ها و یا راههای شیبدار پیش بینی گردد، این سکوها باید به وسیله جان پناه محصور شوند.

بعد از وقوع بارندگی ،یا طوفان، زلزله و یا سیل، باید دیواره های محل گودبرداری مورد بازدید قرار گیرند تا در محلهایی که احتمال ریزش افزایش یافته، تدابیر لازم برای تقویت اتخاذ گردند.

انواع روش های پایدارسازی گود

 1. روش مهارسازی.
 2. روش دوخت به پشت(Back Tie).
 3. روش دیواره دیافراگمی(Diaphragm Wall).
 4. روش مهار متقابل(reciprocal Support).
 5. روش اجرای شمع(Piling).
 6. روش خر پایی(Truss Construction).

روش دوخت به پشت(Back Tie):این روش مشابهت زیادی با روش مهارسازی دارد.در این روش نیز حفاری را به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین،اجرا می کنیم.
در هر مرحله به کمک دستگاههای حفاری ویژه،چاهکهایی افقی یا مایل در بدنه دیواره گود حفر می کنیم.سپس درون این چاهکها کابلهای پیش تنیدگی قرار می دهیم و با تزریق بتن در انتهای چاهک،این کابلها را کاملا در خاک مهار می کنیم.

سپس کابلهای مزبور را به کمک جکهای ویژه ای می کشیم و انتهای بیرون امده کابل را بر روی سطح جداره گود مهار می کنیم.انگاه به درون چاهکهای مزبور بتن تزریق می کنیم .پس سخت شدن بتن و کسب مقاومت کافی ان،کابلها را از جک ازاد می کنیم.این کار موجب ان می شود که نیروی پیش تنیدگی موجود در کابل خاک را فشرده سازد،و در نتیجه خاک فشرده تر و متراکم تر شده و رانش ناشی از ان کاهش یابد.و در عین حال کل نیروی رانش خاک در جداره گودبه خاکهای داخل بدنه دیواره منتقل شده و خاک بدنه انتهایی،به عنوان سازه نگهبان عمل کرده و رانش خاک بدنه مجاور جداره را تحمل کند.

مزایای روش دوخت به پشت
۱-مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن به  درون چاهکها و نیز پیش تنیده شدن خاک بهبود می یابد،در نتیجههم از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک استفاده می شود و هم میزان رانش خاک براثر بهبود مشخصات مکانیکی کاسته می یابد.
۲-سازه نگهبان در داخل گود جاگیر نیست.
۳-از خاک موجود برای مهار دیواره گود استفاده می شود.

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

روش دیواره دیافراگمی(Diaphragm Wall)
در این روش ابتدا به کمک دستگاههای حفاری ویژه محل دیوار نگهبان را حفر می کنیم.سپس به طور همزمان محل حفر شده را با گل بنتونیت(Bentonite Slurry)و سیمان پر می کنیم تا از ریزش خاک دیواره حفر شده،جلوگیری شود.سپس قفسه ارماتورهای دیوار نگهبان را که از قبل ساخته و اماده کرده ایم،در داخل محل حفر شده دیوار جای می دهیم.بتن مصرفی از نوع بتن روان و باکارایی زیاد است.دیوارهای دیافراگمی به صورت پیش ساخته پیش کشیده نیز اجرا می شوند.

 1. مزایای روش دیافراگمی
  ۱-سرعت اجرای کار زیاد است.
  ۲-درجه ایمنی کار بسیار زیاد است.
  ۳-دیواره دیافراگمی هم به عنوان سازه نگهبان گود رفتار می کند و در حین بهره برداری از ان به عنوان دیوار حایل استفاده می شود.
  ۴-دیوار دیافراگمی به ویژه برای حفاریها و گودهای با طول زیاد مناسب است.
 2. معایب روش دیافراگمی
  ۱-در احجام کم،هزینه اجرای کار بسیار زیاد است،ولی در احجام زیاد هزینه کلی اجرای کار می تواند از روش های ساده تر کم تر نیز باشد.
  ۲-در این روش،دستگاههای حفاری مربوطه نیاز به فضای کار زیادتری دارند و در صورتی که از نظر فضای دو طرف دیواره محدودیت داشته باشیم اجرای کار نا ممکن خواهد بودو یا اینکه به سختی صورت می گیرد.
  ۳-در این روش به دستگاههای حفاری ویژه ای نیاز است.
  ۴-در این روش به نیروهای با تخصص بالا برای کار با دستگاههای مورد نظر و سایر موادرد نیاز است.
گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

روش اجرای شمع(Piling)
در این روش در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل معینی از هم،شمع هایی را اجرا می کنیم.این شمع ها می توانند از انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فولاد،بتن و چوب باشند.همچنین شمع های بتنی را می توان به صورت پیش ساخته یا در جا اجرا کرد.

 1. مزایای روش شمع
  ۱-سرعت عملیات اجرایی بسیار بالا است.
  ۲-سیستم به هیچ وجه دیت و پا گیر نیست.
  ۳-در احجام زیاد،هزینه عملیات کاهش می یابد.
  ۴-گاهی از اوقات می توان از شمع ها به عنوان سازه نگهبان دایم(نظیر دیوار حایل)یا بخشی از ان نیز استفاده کرد.
  ۵-شمع های پیش ساخته را پس از جمع اوری می توان در پروژه های دیگر نیز استفاده کرد.
  ۶-در گودهای با عمق تا حدود ۵ متر معمولا اقتصادی اند.
 2. معایب روش شمع
  ۱-در این روش به دستگاههای سپر کوبی،که به هر حال یک دستگاه ویژه است،نیاز است.
  ۲-این روش به نیروهای با تخصص بالاتر،نسبت به روش های ساده تر،نیاز دارد.
  ۳-دستگاههای سپر کوب به جای کافی برای اجرای کار نیاز دارند.
  ۴-این روش برای عرض های کم مناسب است.
گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

 

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

روش خر پایی(Truss Construction)
این روش،یکی از مناسبترین و متداولترین روشهای اجرای سازه نگهبان در مناطق شهری است.اجرای ان ساده بوده و نیاز به تجهیزات و تخصص بالایی ندارد،و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا در شرایط مختلف دارد.
برای اجرای این نوع سازه نگهبان،ابتدا در محل عضوهای قایم خرپا،که در مجاورت دیواره گود قرار دارند،چاههایی را حفر می کنیم.عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپا است.طول شمع را،که با LP  نشان داده می شود از طریق محاسبه به دست می اوریم.انگاه درون شمع را ارماتوربندی کرده و غضو قایم را در داخل شمع قرار می دهیم و سپس شمع را بتن ریزی می کنیم.پس از سخت شدن بتن،انتهای تحتانی عضو قایم را به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد داست.

 1. مزایای روش خرپایی
  ۱-برای عموم گودهای واقع در مناطق شهری مناسب است.
  ۲-از نظر اجرا در شرایط مختلف،قابلیت انعطاف زیادی دارد.
  ۳-امکان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد.
  ۴-ساده است و به تخصص و دستگاههای خاص نیازی ندارد.
 2. معایب روش خرپایی
  ۱-سرعت اجرا در مقایسه با روش های پیشرفته تر نسبتا کمتر است.
  ۲-خرپاها جاگیرند.
  ۳-احتمال الزامی بودن برداشتن بخشی از خاک با روش های دستی وجود دارد.
گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

 

بتن ریزی شمع ها و فونداسیون ها

 1. مقاومت مشخصه بتن برای شمع ها و فونداسیون ها حداقل از نوع C25 است،یعنی مقاومت فشاری نمونه استوانه ای ۲۸ روزه ان باید حداقل ۲۵ مگاپاسکال باشد.در مورد بتن مصرفی در شمع ها و اجرای ان باید به موارد زیر نیز توجه داشته باشیم:
  ۱-بتن باید به گونه ای در چاهک و شمع ریخته شود که احتمال جداشدگی اجزای بتن وجود نداشته باشد.استفاده از قیف و لوله، شوتهای سقوط و نظایر ان در این خصوص مناسب است.
  ۲-اسلامپ بتن مصرفی باید در حدود ۱۵۰ میلیمتر باشد.استفاده از مواد روان کننده در این بتن ها مطلوب است.
  ۳-حداقل عیار بتن مصرفی ۴۰۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن است، مگر انکه مطالعات، استفاده از بتن های با عیار کمتر را تایید نمایند.

  جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ

این روش از حدود سه ده اخیر آغاز شده و تاکنون نیز بعنوان یک تکنیک برای پایداری ترانشه ها و حفاظت گود با انعطاف پذیری . بالا استفاده می گردد.

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

 

 • روش اجرای نیلینگ
  تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد.
  استفاده از این روش موجب:
  ۱-افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد.
  ۲- محدود نمودن و تحت کنترل در آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش Slid بدلیل افزایش نیروی قائم می شود.
 • ۳-باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود.باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوندبا استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.

 

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

 • مراحل اجرای سیستم نیلینگ (nailing)
  مطابق با شکل مراحل اجرای نیلینگ بصورت شماتیک نشان داده شده است .
  ۱- گودبرداری در مرحله اول ترانشه و یا گود و ایجاد پله بعدی عملیات.
  ۲- حفاری چال جهت نصب مهار کششی.
  ۳-قراردادن آرماتور داخل چال و تزریق چال.
  ۴-اجرای سیستم زهکشی و اجرای شاتکریت جداره و نصب ضخامت فولادی.
  ۵-گودبرداری مرحله بعدی ترانشه و یا گود و ایجاد پله های بعدی علمیات.
  ۶-اجرای پوشش شاتکریت نهایی پس از اتمام آخرین مرحله حفاری.
گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

گودبرداری،بتن ریزی شمعها و فونداسیونها

 

توجه

جهت خواندن ادامه مطلب لطفا فایل پاورپوینت زیر را دانلود کنید.

قیمت

رایگان

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت

رمز فایل

www.memarneshan.ir

درباره نویسنده

بهناز عزیزی زیباترین معماری من ساختن ذهن و دل خویشتن است...

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

 • سلام ،خوش آمدید , مهمان