اینجا هستید :
خانه محصولات رایگان راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

 مقدمه

 راه های تامین مالی پروژه ، منظور از پروژه های زیربنایی و زیرساخت ها، جاده ها، پلها، راه آهن، خطوط دریایی و هوایی

و شیوه های دیگرترابری و ارتباطات، به علاوه تأمین آب و برق و تلفن است.

هم چنین  مؤ سسات مالی و خدمات عمومی نظیربهداشت و آموزش وپرورش را نیز در بر می گیرد.

به طور کلی زیرساخت ها تمام پیش نیازهای اساسی برای عملکرد مؤثر بازار رقابتی و توسعه در تولید را شامل می شود.

 برپایی زیرساخت ها نیاز به سرمایه بسیار عظیمی دارد.

سود این سرمایه گذاری های کلان، زیاد است. بسیاری ازآن ها غیر مستقیم می باشند و تمام آن ها در دوره بلند مدت به دست می آیند.

در کشورهای در حال توسعه،بخش خصوصی یا سود حاصل در بلند مدت را مناسب تشخیص نمی دهد

و یا فاقد ابزارهای مالی است که بتوانداین پروژه ها را به عهده بگیرد.

بنابراین، از دولت انتظار می رود که تعهدات اجرای این پروژه ها را قبول کند تا شرایط مناسبی برای رشد و توسعه ایجاد شود.

این در حالی است که درآمد دولت از تمام منابع، از جمله سطحی از مالیات ها

که به لحاظ سیاسی قابل تحمل باشد، کم تر از آن است که بتواند بودجه احداث زیرساخت ها را تأمین کند.

در نتیجه نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژههای زیربنایی و بهره برداری از محصولات

و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مبدل گشته است.

راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

    در واقع جهت تحقق هر پروژه ای در سطح ملی ۹ گام زیر طی میگردد

 1. تدوین استراتژی توسعه ملی.
 2. برنامه ریزی توسعه بخشی.
 3. تعریف پروژه.
 4. مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی.
 5. تأمین منابع مالی طرح.
 6. تهیه طرح مقدماتی و تفصیلی.
 7. اجرای پروژه.
 8. بهره برداری و نگهداری.
 9. ارتقای مدیریت، بهینه سازی و افزایش بهره وروی.

همانطوری که ملاحظه گردید تآمین مالی در گام پنجم از فرایند طراحی و اجراء پروژه قرار دارد

که یکی از مهم ترین گام های اجرایی و در واقع پیشتازاصلی اجرای پروژه است.

راههای تآمین مالی پروژه

 1. استفاده از منابع داخلی و هزینه کرد مستقیم دولت (بودجه های عمرانی، درآمدها و غیره).
 2. استقراض دولت (چه استقراض داخلی و چه استقراض خارجی).
 3. قراردادهای بیع متقابل.
 4. قراردادهای ساخت و بهره برداری.
 5. مشارکت مدنی.
 6. سرمایه گذاری مستقیم غیر دولتی (شامل بخش داخلی یا همان خصوصی سازی و بخش خارجی).
راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

     ۱-استفاده از منابع داخلی و هزینه کرد مستقیم دولت (بودجه های عمرانی، درآمدها و غیره).

    در ادامه هر یک از این روشها به استثنای روش اول که در قانون بودجه سالیانه دیده شده

و مورد تصویب مجلش شورای اسلامی نیز قرار میگیرد، به صورت مشروح آورده شده است.

۲:استقراض دولتی 

استقراض دولتی بر چهار نوع است:

۱:استقراض داخلی مستقیم.

۲:استقراض داخلی غیر مستقیم.

۳:استقراض مستقیم خارجی.

۴:فاینانس خارجی.

استقراض داخلی مستقیم:

دولت میتواند طبق قانون از منابع داخلی و یا خارجی برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی استقراض نماید.

اگر دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار اوراق مشارکت اقدام به تأمین منابع مالی طرحها نماید،

آنگاه دولت به شیوه استقراض داخلی مستقیم عمل نموده است.

استقراض داخلی غیر مستقیم:

 اما اگر از منابع فاینانس داخلی و یا تبصره های بودجه ای برای تأمین منابع مالی بهره جوید،

آنگاه استقراض داخلی غیر مستقیم انجام داده است.

استقراض مستقیم خارجی:

حال اگر دولت یا وامهای مؤسسات بین المللی و یا انتشار اوراق مشارکت ارزی اقدام به (Soft Loan) 

از وامهای بین دولتی تأمین مالی پروژه نماید، آنگاه از روش استقراض مستقیم خارجی استفاده نموده است.

فاینانس خارجی:همچنین دولت می توانداز وام بانکهای بین المللی برای پروژه های کشور بهره جوید.

در نهایت دولت قادر است برای پروژه خود ازفاینانس خارجی استفاده نماید.

راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

 1. قراردادهای بیع متقابل

   امروز بیش از ۹۰ کشور جهان با هدف های متفاوت از جمله صرفه جویی ارزی، افزایش صادرات،

کسب بازارهای جدید و دسترسی به فناوری پیشرفته، دست کم بخشی از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام می دهند.

در برخی کشورها، معاملات متقابل، به طور قانونی به چند مورد معین از قراردادها محدود شده است.

تبصره ۲۹ قانون « ی» در ایران نیز، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

و به استناد بند ۱۳۶۹ ، آیین نامه معاملات /۳/ یاد شده، بیشتر وزیران عضو کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۰متقابل را تصویب کردند.

نخستین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه یادشده

از سوی کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره امور صادراتی رسیدگی شد.

سازگار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی رو به رو بوده است.

در سال های اخیر، بیع متقابل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، برای توسعه میدانها وافزایش تولیدات آن استفاده شده است.

۴ قراردادهای ساخت و بهره برداری

دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی تنها در پرتو سرمایه گذاری درطرحهای زیربنایی اقتصادی امکان پذیراست.

طرحها و پروژههای زیربنایی به صورت سنتی در قلمرو بخش عمومی قرار داشته

و توسط دولت تأمین مالی، ساخته و نهایتاً اجرا و مورد بهره برداری قرار میگرفته است.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگرقادر نیستند به تقاضاهای روزافزون در بخش زیربنایی اقتصادی پاسخ دهند،

چراکه آنهاجهت ساخت پروژه های زیربنایی احتیاج به سرمایه کلان ، ارز خارجی، تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کارآمد دارند.

بنابراین بدون حضور فعال طرفهای تجاری از کشورهای صنعتی و بدون مشارکت بخش خصوصی این دولتها قادرنیستند

به تقاضای رو به تزاید در بخش زیربنایی اقتصادی پاسخ دهند.

یکی از مکانیزم هایی که در جهت حل وفصل معضل سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مورد توجه کشورهای

در حال توسعه قرار گرفته استفاده از قرارداهای ساخت می باشد.

۶ سرمایه گذاری مستقیم غیر دولتی

 نوعی سرمایه گذاری بین المللی است که شهروند یک کشور سود مستمر ی در یک شرکت مستقر در کشور دیگرکسب می کند.

سود مستمر اشاره به وجود ارتباط درازمدت بین سرمایه گذار مستقیم و شرکت و میزان تاثیرگذاری ملموس سرمایه گذار خارجی روی مدیریت شرکت دارد.

براساس معیار های استفاده شده، یکسرمایه گذاری خارجی زمانی صورت می گیرد

که یک شهروند در یک کشور ۱۰ درصد یا بیشتر از سهام یکشرکت یا حق رای در آن شرکت سهامی و

یا شرکت غیرسهامی را در یک کشور دیگر در اختیار دارد.

راه های تامین مالی پروژه

راه های تامین مالی پروژه

درباره نویسنده

بهناز عزیزی زیباترین معماری من ساختن ذهن و دل خویشتن است...

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

 • سلام ،خوش آمدید , مهمان